Szeretnél Romániában dolgozni? Ezt kell tudnia

Romániában a hatóságok betartják a külföldiek felvételi gyakorlatát, amely nagyon hasonló az Európai Unióéhoz. A külföldieknek előzetesen olyan munkáltatót kell találniuk, aki hajlandó munkavállalási engedélyt adni a regionális bevándorlási hivataltól. Ez pedig előfeltétele a román területre történő törvényes bevándorlásnak.

A romániai munkavállalási engedély megszerzésének feltételei:

 • A lakosoknak és az uniós polgároknak nincs szükségük munkavállalási engedélyre, hogy legálisan dolgozhassanak Romániában.
 • A munkahely nem haladhatja meg a román kormány által a külföldi munkavállalók foglalkoztatására elfogadott éves kvótákat.
 • A végzettség, a tapasztalat és az iskolai végzettség lehetővé teszi egy külföldi szakember számára, hogy nyitott pozíciót töltsön be.
 • Egy egészségügyi intézmény igazolása, amely megerősíti a munkavállaló szakmai tevékenység végzésére való képességét.
 • Nincs büntetett előélet.

A munkáltatónak tiszta adóügyi múlttal kell rendelkeznie, be kell tartania a legális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokat, és olyan tevékenységben kell foglalkoztatnia, amelyre külföldi számára munkavállalási engedélyt adnak ki.

Munkavállalási engedélyek típusai:

A romániai munkavállalási engedély iránti kérelem feldolgozási ideje akár 45 napig is eltarthat, de általában egy hónapon belül megszületik a döntés. Kezdetben a dokumentumot legfeljebb egy évre adják ki, megújítási joggal.

 • Hosszú távú: rendszeres munkaszerződést biztosít.
 • Ideiglenes: külföldi cégtől átutalással.
 • Szezonális: a szerződés év közben nem haladja meg a 6 hónapot.
 • Határon átnyúló: Romániával szomszédos országok azon állampolgárai számára, akik a határ menti térségben dolgoznak, és hetente legalább egyszer visszatérnek hazájukba.
 • Magasan kvalifikált munkavállalók esetén: hosszú távú, legalább 1 éves szerződés speciális készségeket és végzettséget igénylő munkakörre.
 • Gyakornok (szakképzés céljából): munkaerő-kölcsönzés a szakmai tapasztalat bővítésére. A munkavállalási engedély megszerzésétől számított legfeljebb 2 hónapon belül a kérelmező az országban működő román konzulátustól hosszú távú vízumot kér munkavállalás céljából.

A munkavállaló Romániába érkezését követően legfeljebb 60 napon belül tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújt be a regisztráció helye szerinti Bevándorlási Felügyelőséghez.

A tartózkodási engedélyt évente megújítják, feltéve, hogy a munkáltató ugyanaz marad. Ellenkező esetben újra át kell mennie az egész eljáráson. A munkaerő-migráns családtagjai nem kapnak automatikusan jogot a munkavállaláshoz Romániában; ehhez is engedély kell. 8 év Románia területén való állandó tartózkodás után lesz lehetőség román állampolgárság megszerzésére.

Milyen dokumentumok szükségesek a román vízum megszerzéséhez?

 • Kitöltött és aláírt vízumkérőlap.
 • Színes fotó (3,5×4,5 cm).
 • Legalább két üres oldalt tartalmazó nemzetközi útlevél, amely a várható visszatéréstől számított legalább 3 hónapig érvényes.
 • Útlevél másolat.
 • Jó magatartás tanúsítványa.
 • Az egészségbiztosítás legalább 30 000 euró fedezetű.
 • Munkavállalási engedély és munkaszerződés.
 • Romániai lakóhely igazolása.
 • Jegy vagy repülőjegy foglalás.
 • A vízumdíj befizetése.