Τρέφω βαθύ σεβασμό για εσένα Guy’s continue, επίσης, σε ευχαριστώ για την καλοσύνη σου και τη βοήθεια των απόρων για άλλη μια φορά ευχαριστώ