Η Ρουμανική μας ομάδα

LUCIAN ION (Founder & CEO)
Lucian Ion
(Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης)
VALENTINA ION (Founder & CEO)
Valentina Ion​
(Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης)
002_Fenichiu_Marius_Deputy_Manager
Fenichiu Marius​
(Νομικός Διευθυντής)
005_Ionescu_Andreea_Selection_and_Immigration_Manager
Ionescu Andreea​
((Διαχειριστές λογαριασμούγια Επόπτη Εργοδοτών)
007_Stanciu_Mădălina_Selection_Supervisor
Stanciu​ Mădălina
(Επιβλέπων Επιλογής)
012_Isbășoiu_Ioana_Account_Manager_for_Employers
Isbășoiu Ioana
(Διαχειριστής λογαριασμού για εργοδότες)
008_Pantazi_Bianca_Recruitment_and_Distribution_Supervisor
Pantazi Bianca​
(Υπεύθυνος πρόσληψης και διανομής)
009_Duma_Iuliana_Accountant
Duma Iuliana
(Λογιστής)
014_Bănică_Mădălina_Sales_Agent
Bănică Mădălina
(Πωλητής)
015_Popa_Mirabela_Sales_Agent
Popa Mirabela​
(Πωλητής)
016_Toma_Liliana_Sales_Agent
Toma Liliana
(Πωλητής)
020_Vishal_Giri_Recruitment_and_Distribution_Executive
Vishal Giri
(Στελέχων Προσλήψεων και Διανομής)
021_Adam_Valentina_Recruitment_and_Distribution_Executive
Adam Valentina​
(Στελέχων Προσλήψεων και Διανομής)
022_Petea_Georgiana_Logistics_Representative
Petea Georgiana
(Αντιπρόσωπος Logistics)