Η ομάδα μας

LUCIAN ION (Founder & CEO)
Lucian Ion
(Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης)
VALENTINA ION (Founder & CEO)
Valentina Ion
(Ιδρυτής & Ιδιοκτήτης)
BIPLOP RAI  (General Manager)
Biplop Rai
(Γενικός διευθυντής)
YOB RAJ (Marketing Executive)
Yob Raj
(Διευθυντής μάρκετινγκ)
RAJA JAMSHED  (Immigration Consultant)
Raja Jamshed
(Σύμβουλος Μετανάστευσης)
NISA DHUNGANA  (Customer Service Supervisor)
Nisa Dhungana
(Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών)
HINA GEORGE  (Customer Service Executive)
Hina George
(Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών)
NIMRA MEHBOOB  (Customer Service Executive)
Nimra Mehboob
(Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών)
PEMA BHUTIA  (Customer Service Executive)
Pema Bhutia
(Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών)
SHABEER MOHAMMED  (Customer Service Executive)
Shabeer Mohammed
Pema Bhutia
SAZOL DEWAN  (Customer Service Executive)
Sazol Dewan
(Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών)